Fördjupningsarbete i hållfasthetsteknik

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Kandidatexamen - Hållfasthetslära(*)

Fördjupningsarbetet i Hållfasthetslära (SE 1003) har ersatts av Kandidatexamen (KEX) 15 hp som ligger under SCI-skolan med beteckning:

SA11?X (där ? avser program; 4 - Teknisk Fysik, 5 - Farkost, 9 Maskin och Produkt & Design samt 8 - Material)

och som väljs och genomförs vid olika institutioner och med olika fördjupande ämnen. 

Denna sida avser KEX - Hållfasthetslära(*). Under flikarna till vänster finns information och dokument som rör den undervisning och del av kursen som ges av Insitutionen Hållfasthetslära.

 

Jonas Neumeister

Kursansvarig, x7647, jonasn@kth.se

(*) Här finns en övergripande information om KEX-arbetet i hållfasthetslära

 

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter