Brottmekanik och utmattning

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

FRACTURE MECHANICS and FATIGUE

This course gives a thorough introduction to the essential concepts in fracture mechanics and failure analysis of materials and engineering structures. It combines highly theoretical aspects of fracture with hands on practical issues that you will encounter in the laboratory work. The theory are discussed at lectures and practical problems are exercised during the tutorial sessions. A set of more demanding problems will be handed out to be solved as homework assignments.

The course PM (2017) contains general information about the current course and a detailed plan for the lectures and the tutorials.

Note that:

  • All lectures and tutorials are held in the Seminar room at the Department of Solid Mechanics.
  • The computer workshop is held in the Track room (Room 6248) opposite the Student expedition on the ground floor at the Department of Solid Mechanics.
  • The laboratory exercise is held in the Laboratory of the Department of Solid Mechanics.

Jonas Faleskog

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter