Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Numerical Methods and Basic Programming

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Om kursen

Denna kurs handlar om programmering i Matlab, numeriska metoder och numeriska beräkningar. Kursen börjar under hösten med grunderna i programmering i Matlab och fortsätter under våren med numeriska metoder och beräkningar. 

Numeriska beräkningar kommer in i alla tänkbara tekniska tillämpningar framförallt där problemen är för svåra för att lösa direkt med de matematiska metoder du har lärt dig tidigare. Istället för att räkna ut ett värde exakt, till exempel genom att sätta in värden i en formel, använder vi algoritmer och approximationer för att bestämma värdet, ofta med hjälp av dator. Du får lära dig numeriska metoder för att lösa ekvationer och ekvationssystem, du får veta hur man på bästa sätt anpassar en kurva till givna punkter, hur man räknar ut värden av integraler och bestämmer numerisk lösning till differentialekvationer. Beräkningarna i denna kurs görs på dator med hjälp av programmet Matlab.

Intressanta exempel

Här kan du se några saker man kan åstadkomma med numeriska metoder: https://twitter.com/search?src=typd&q=%23simulationfriday

I denna kurs använder vi CANVAS

För att få tillgång till allt kursmaterial i CANVAS måste du kursregistrera dig. Detta gör du via mina sidor. Om du registrerat dig på kursen något tidigare år men ej fullföljt kursen behöver du omregistrera dig. 

(Förra årets CANVAS kurs https://kth.instructure.com/courses/3562 )

Moment kvar från en tidigare kursomgång?

Ta kontakt med aktuell examinator för att få reda på vad du behöver göra för att bli klar med kursen. Se även här.  

Teachers