Numeriska metoder och grundläggande programmering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Om kursen

Denna kurs handlar om programmering i Matlab, numeriska metoder och numeriska beräkningar. Kursen börjar under hösten med grunderna i programmering i Matlab och fortsätter under våren med numeriska metoder och beräkningar. 

Numeriska beräkningar kommer in i alla tänkbara tekniska tillämpningar framförallt där problemen är för svåra för att lösa direkt med de matematiska metoder ni har lärt er tidigare. Istället för att räkna ut ett värde exakt, till exempel genom att sätta in värden i en formel, använder vi algoritmer och approximationer för att bestämma värdet, ofta med hjälp av dator. Du får lära dig numeriska metoder för att lösa ekvationer och ekvationssystem, du får veta hur man på bästa sätt anpassar en kurva till givna punkter, hur man räknar ut värden av integraler och bestämmer numerisk lösning till differentialekvationer. Beräkningarna i denna kurs görs på dator med hjälp av programmet Matlab.

Lärare

Nästa schemahändelse

Tis 6 nov 10:00-12:00 Föreläsning Plats: Q1

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter