Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Numerical Computations

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Introduktion

Kursen SF1522, Numeriska beräkningar (6,0 hp) ligger schemalagd med 2,0 hp i period 1 och 4,0 hp i period 2, vilket betyder att vi startar någon vecka efter terminsstart. I denna kurs kommer vi att lära oss grunderna i Matlab och i numeriska metoder. Vad gäller de numeriska metoderna så lär vi oss bla om lösning av linjära ekvationssystem, minsta kvadrat metoden, lösning av icke-linjära ekvationer, interpolation och numerisk integrering. Differentialekvationer tas inte upp i denna kurs - det får ni lära er om i kursen "Analystiska och numeriska metoder för differentialekvationer" under vårterminen.

Teachers