Numerical Methods, Basic Course IV

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kurswebbsida 2018

Introduktion

Numeriska metoder grundkurs IV är en grundläggande kurs i numeriska metoder för F-programmet. Kursen går igenom hur numeriska metoder kan användas för att göra tillförlitliga och effektiva simuleringar av tekniska och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller. Målet med kursen är att ge en färdighet i att analysera, konstruera och implementera sådana metoder.

Kursinformation

All information om kursen kommer du att hitta på dessa sidor. Programspecifik information (lektionsplanering, labbar osv)  hittar du under flikarna. Sidorna uppdateras kontinuerligt under kursens gång.

Innehåll

Ideer och begrepp, Matlab, algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, egenvärden, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära ekvationssystem och linjär kurvanpassning, interpolation, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ickelinjära skalära ekvationer och system, optimering, ickelinjär modellanpassning, numeriska metoder för differentialekvationer; begynnelse- och randvärdesproblem.

Kursmoment

Kursen är schemalagd i period två med elva föreläsningar, sju salsövningar, sju laborationstillfällen. Kursen examineras med en tentamen och två obligatoriska datorlaborationer. Den första görs under period två. Tentamen är  i januari efter period två. Kursen sträcker sig även in i period tre, då andra laborationen görs. Två föreläsningar och fyra laborationstillfällen finns inlagda i period tre.

Teachers

New event

Tue 29 oct 13:00-15:00 Föreläsning Location: E1

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News