Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Numerical Methods, Basic Course

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Introduktion

Numeriska metoder, grundkurs, är en grundläggande kurs i numeriska metoder för Open-programmet. Kursen går igenom hur numeriska metoder kan användas för att göra tillförlitliga och effektiva simuleringar av tekniska och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller. Målet med kursen är att ge en färdighet i att analysera, konstruera och implementera sådana metoder.

Kursinformation

All information om kursen kommer du att hitta på dessa sidor. Specifik information (lektionsplanering, labbar osv)  hittar du under flikarna. Sidorna uppdateras kontinuerligt under kursens gång.

Innehåll

Grundläggande idéer och begrepp: algoritm, lokal linjärisering, iteration, extrapolation, diskretisering, konvergens, stabilitet, kondition.

Tillförlitlighetsbedömning: parameterkänslighet, experimentell störningsräkning, precision.

Numeriska metoder för: linjära ekvationssystem, ickelinjära skalära ekvationer och ekvationssystem, interpolation, modellanpassning med minstakvadratmetoden, derivator, integraler, differentialekvationer; begynnelse- och randvärdesproblem.

Användning av Matlab för att lösa tekniskt-matematiska problem, göra numeriska experiment och presentera lösningar.

Examination

Kursen examineras med en tentamen, två obligatoriska datorlaborationer och ett projekt.

Kursmoment

Kursen är schemalagd i period tre med elva föreläsningar, sju salsövningar, åtta laborationstillfällen. Datorlaborationerna görs under period tre. Tentamen är  i mars efter period tre. Kursen sträcker sig även in i period fyra, då projektet görs. En föreläsning och tre laborationstillfällen finns inlagda i period fyra.

Teachers