Complementary Course in Linear Algebra

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen syftar till att ge en komplettering av innehållet i kursen SF1624 Algebra och geometri. Avsikten är att ge studenten en kunskapsnivå svarande mot innehållet i kursen SF1604 Linjär algebra.

Kurslitteratur är

  • Elementary Linear Algebra, Applications Version, av Howard Anton och Chris Rorres, 11 upplagan.
  • Kompletteringskompendium, av Tomas Ekholm.

Kursinnehållet består av avsnitt 1.1-1.7, 2.1-2.3, 3.1-3.5, 4.1-4.11, 5.1-5.3, 6.1-6.5, 7.1-7.3, 8.1-8.5, 9.1 ur Anton-Rorres och kapitel 1-3 i Ekholm.

Tyngdpunkten ligger på det som framförallt skiljer kurserna SF1604 och SF1624 åt: Allmänna vektorrum, induktionsbevis och komplexa polynomekvationer.

Det centrala innehållet utgörs av kapitel 4, 6 och 8 ur kursboken samt Kompletteringskompendiet.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News