KS 1 för CDATE, CDEPR, CINEK, CMAST och COPEN

Kontrollskrivning 1 närmar sig för programmen CDATE, CDEPR, CINEK, CMAST och COPEN. Skrivningen handlar i huvudsak om derivator med tillämpningar, dvs kapitel 3 och 4 i boken, men även kapitel 0-2 finns med. Det finns inga modell-KSar, men det finns gott om rekommenderade uppgifter i övningsboken. Uppgifterna på seminarium 1 och 2 är relevanta, liksom uppgift 1 på de tre modelltentorna. Man behöver inte anmäla sig för att få skriva, det räcker att komma till salen kl 17.00. OBS: olika program skriver i olika salar:

CDATE skriver i V-huset, CDEPR skriver i sal F1, CINEK skriver i de nedersta två våningarna i Q-huset, CMAST skriver i L-huset, COPEN skriver på övervåningen i Q-huset. Gå inte till fel hus! Sedan placeras man i sal efter efternamn.

CDATE. V01 (Aa-Be), V11 (Bi-Do), V12 (Du-Fö), V21 (Ga-Hol) V22 (Hom-Le), V23 (Li-Nil), V32 (Nim-Ru), V33 (Ry-Så), V34 (Sö-Ö)

CDEPR. Sal F1.

CINEK. Q11 (A-Bi), Q13 (Bj-Ej), Q15 (Ek-He), Q17 (Hi-Kö), Q21 (La-Nik), Q22 (Nil-Rok), Q24 (Rol-Sö), Q26 (T-Ö)

CMAST. L21 (A-C), L22 (D-G), L31 (Ha-Hö), L41 (I-K), L42 (L-M), L43 (N-Per), L44 (Pet-Sa), L51 (Sc-Ö)

COPEN. Q31 (A-E), Q33 (F-J), Q34 (K-R), Q36 (S-Ö)

Allmänna regler: Inga hjälpmedel är tillåtna. Skrivtid 60 minuter. Inga toabesök eller andra pauser är tillåtna. Leg-kontroll. Ingen släpps in efter 17.30, ingen får lämna salen före 17.35.