News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2012
under
HT 2012 CMEDT
Scheduling staff created event 29 November 2012
Scheduling staff edited 29 November 2012

B21, B22, B23, B24, D1, D32, D33, D34, D35, D41, D42, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E51, E52, E53, F1, L21, L22, L41D42, L42, L43, L44, L51, L52, M1, M21, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M35, M36, M37, M38, Q1, Q11, Q13, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36, V01, V11, V12, V21, V22, V23, V32, V33, V34, V35

Scheduling staff edited 7 December 2012

D42B21, B22, B23, B24, D1, D32, D33, D34, D35, D41, D42, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E51, E52, E53, F1, L21, L22, L41, L42, L43, L44, L51, L52, M1, M21, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M35, M36, M37, M38, Q1, Q11, Q13, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36, V01, V11, V12, V21, V22, V23, V32, V33, V34, V35

 
October 2012
Scheduling staff created event 26 January 2012
Scheduling staff edited 3 May 2012

B21, B22, B23, B24, D2, D34, D35, D41, E51, E52, E53, L21, L22, L31, L41, L42, L43, L44, L51, L52, M21, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M35, M36, M37, M38, V01, V11, V12

Scheduling staff edited 29 May 2012

B21, B22, B23, B24, D2, D34, D35, D41, E51, E52, E53, L21, L22, L31, L41, L42, L43, L44, L51, L52, M21, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M35, M36, M37, M38, V01, V11, V12

Scheduling staff edited 12 October 2012

[u'SF1625H124', u'SF1625H126', u'SF1625H127', u'SF1625H128']

[u'CENMI1', u'CSAMH1', u'CMEDT1', u'CMETE1', u'CELTE1', u'CLGYM2TEMI', u'CMAST1']

Scheduling staff edited 26 October 2012

B21, B22, B23, B24, D2, D33, D34, D35, D41, E36, E51, E52, E53, L21, L22, L31, L41, L42, L43, L44, L51, L52, M21, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M35, M36, M37, M38, V01, V11, V12

 
under HT 2012 CMEDT

Teacher Armin Halilovic created page 27 August 2012

Armin Halilovic edited 19 October 2012

EXTRA ÖVNINGAR i EnvariabelanalysArmin Haliovic,   E-mail  armin@kth.se ,     Länk till   Hemsida

Här finns några enklare EXTRA repetitionsuppgifter. Notera att rekomenderade uppgifter finns på webbplatsen social.Förutom rekommenderade uppgifter kan man göra nedanstående extra repetitionsuppgifter. De flesta stenciler inleds med en kort repetition av motsvarande teori. Uppgifterna är oftast ordnade från enklare till svårare exempel.

Var snäll och meddela om alla upptäckta fel till armin@kth.se

EXTRA ÖVNINGAR:  ( Några enklare repetitionsuppgifter)MängderBinomialsatsen och kombinatorikOlikheterAbsolutbelop DefinitionsmängdInversa funktioner Arcusfunktioner Gränsvärden och kontinuitet StandardgränsvärdenJämna och udda funktionerDerivatans definition, vänster- och högerderivatanDeriveringsregler, stationära punkter, inflexionspunkter, konvexa och konkava funktioner DifferentialerLinjära approximationerImplicit, logaritmisk och parametrisk deriveringFörändringshastighetL' Hospitals regelAsymptoterGrafritning Några viktiga satser om deriverbara funktioner. Rolles sats. Lagranges medelvärdessats. Cauchys medelvärdessats. Integraler: primitiva funktioner, variabelbyte Partiell integration Integraler av rationella funktioner Integraler av funktioner som innehåller rotuttryck Integraler av trigonometriska funktioner Några integraler med arcusfunktionerGeneraliserade integralerTillämpningar av integralerRiemannsummorHomogena linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter Icke-homogena linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter Några TILLÄMPNINGAR av differential ekvationer Taylor- och Maclaurinutveckling

===============================

 
under
HT 2012 CMEDT
Scheduling staff created event 5 October 2012
Scheduling staff edited 5 October 2012

Måndag 29 oktober 2012 kl 156:00 - 178:00

 
under
HT 2012 CMEDT
Scheduling staff created event 5 October 2012
Scheduling staff edited 5 October 2012

Måndag 29 oktober 2012 kl 134:00 - 156:00

 
under
HT 2012 CMEDT
Scheduling staff created event 5 October 2012
Scheduling staff edited 5 October 2012

Måndag 29 oktober 2012 kl 09:00 - 101:00

 
under
HT 2012 CMEDT
Scheduling staff created event 5 October 2012
 
under
HT 2012 CMEDT
Scheduling staff created event 5 October 2012
 
under
HT 2012 CMEDT
Scheduling staff created event 5 October 2012
 
under
HT 2012 CMEDT
Scheduling staff created event 5 October 2012
 
Feedback News