News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

October 2018
under
HT 2018 TCOMK3
Scheduling staff created event 9 October 2018
Scheduling staff edited 29 May at 15:32

['SF191200H181', 'SF190012H181']

 
September 2018
under
HT 2018 TCOMK3
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 27 August 2018

[{u'user_id': u'u1qbty30', u'user_name': u'Salah Eddine Choutri', u'user_acronym': u'choutri'}, {u'user_id': u'u16ol1fj', u'user_name': u'Per J\xf6rgen S\xe4ve-S\xf6derbergh', u'user_id': u'u16ol1fj', 'user_acronym': u'pjss'}]

Scheduling staff edited 27 August 2018

OnTorsdag 34 oktober 2018 kl 10:00 - 12:00

8efd75c8-7b54-4cdb-b9d7-be0cb12a4f90

Scheduling staff edited 7 September 2018

c80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b

 
under
HT 2018 TCOMK3
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 27 August 2018

[{u'user_id': u'u1qbty30', u'user_name': u'Salah Eddine Choutri', u'user_acronym': u'choutri'}, {u'user_id': u'u16ol1fj', u'user_name': u'Per J\xf6rgen S\xe4ve-S\xf6derbergh', u'user_id': u'u16ol1fj', 'user_acronym': u'pjss'}]

Scheduling staff edited 27 August 2018

TiOnsdag 112 september 2018 kl 150:00 - 172:00

8efd75c8-7b54-4cdb-b9d7-be0cb12a4f90

Scheduling staff edited 7 September 2018

81915cfa-b385-4f7a-9ebc-10fe8a666f31

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 3 September 2018

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc18, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

Scheduling staff edited 6 September 2018

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc18, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

Scheduling staff edited 29 May at 14:06

['SF191200H181', 'SF19142H181', 'SF1915H181', 'SF19164H181', 'SF190016H181']

['CMAST_INE_3', 'CMAST_ITSY_3', 'CDEPR_MRSAEE_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CDEPR_IPDC_3', 'CDEPR_IPUAFOR_3', 'CMAST_3', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPRMAST_FOR_3', 'CDEPR_AEIPDE_3', 'CMAST_NEIPDE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_IPUC_3', 'TCOMKINTE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_SUTTEMA_3', 'CDEPR_TEMIPUB_3', 'CMAST_IPUTEMB_3', 'CDEPR_IPDESUT_3', 'CMAST_IPUATSY_3', 'CMAST_PRMSUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CDEPR_SUTTEMA_3', 'CMAST_ANEE_3', 'CINTE_3', 'CMAST_FORMAST_IPUA_3', 'TCOMK_3', 'CFATE_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_MTHRS_3', 'CMAST_TEMAC_3', 'CMAST_MRSINE_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMASTDEPR_IPDEC_3', 'CLGYM_MAKE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CFATEMAST_AEE_3', 'CLGYM_MAKE_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMAST_SUEIPUC_3', 'CMAST_TEMBDEPR_IPUA_3']

 
August 2018
under
HT 2018 TCOMK3
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 27 August 2018

TisMåndag 21 oktober 2018 kl 1308:00 - 150:00

5514e1af-8bd9-49f0-9c55-3c4ff2584c977f6bc835-a9bc-4b9b-983a-376742c11cdd

Scheduling staff edited 29 May at 14:06

['SF191200H181', 'SF190012H181']

 
under
HT 2018 TCOMK3
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 27 August 2018

[{u'user_id': u'u1qbty30', u'user_name': u'Salah Eddine Choutri', u'user_acronym': u'choutri'}, {u'user_id': u'u16ol1fj', u'user_name': u'Per J\xf6rgen S\xe4ve-S\xf6derbergh', u'user_id': u'u16ol1fj', 'user_acronym': u'pjss'}]

Scheduling staff edited 27 August 2018

TorsFredag 45 oktober 2018 kl 150:00 - 172:00

 
under
HT 2018 TCOMK3
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 27 August 2018

[{u'user_id': u'u1qbty30', u'user_name': u'Salah Eddine Choutri', u'user_acronym': u'choutri'}, {u'user_id': u'u16ol1fj', u'user_name': u'Per J\xf6rgen S\xe4ve-S\xf6derbergh', u'user_id': u'u16ol1fj', 'user_acronym': u'pjss'}]

Scheduling staff edited 27 August 2018

Tisdag 2 oktober 2018 kl 153:00 - 175:00

 
under
HT 2018 TCOMK3
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 27 August 2018

TiOnsdag 910 oktober 2018 kl 150:00 - 172:00

Scheduling staff edited 29 May at 14:06

['SF191200H181', 'SF190012H181']

 
under
HT 2018 TCOMK3
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 27 August 2018

[{u'user_id': u'u1qbty30', u'user_name': u'Salah Eddine Choutri', u'user_acronym': u'choutri'}, {u'user_id': u'u16ol1fj', u'user_name': u'Per J\xf6rgen S\xe4ve-S\xf6derbergh', u'user_id': u'u16ol1fj', 'user_acronym': u'pjss'}]

Scheduling staff edited 27 August 2018

OnTorsdag 101 oktober 2018 kl 08:00 - 10:00

 
under
HT 2018 TCOMK3
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 27 August 2018

OnTorsdag 101 oktober 2018 kl 10:00 - 12:00

Scheduling staff edited 29 May at 14:06

['SF191200H181', 'SF190012H181']

 
Feedback News