Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 28 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-Sal C
Wed 29 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-Sal C
Wed 29 aug 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-304
Thu 30 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-204
Thu 30 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-Sal C
Fri 31 aug 10:00-12:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-303
Week 36 2018 Show in My Schedule
Tue 4 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-Sal C
Wed 5 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-Sal C
Wed 5 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-204
Thu 6 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-308
Week 37 2018 Show in My Schedule
Tue 11 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-Sal C
Wed 12 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-303
Wed 12 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 TCOMK3
Computer laboration Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-209, Ka-309
Thu 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-Sal C
Fri 14 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-303
Week 38 2018 Show in My Schedule
Tue 18 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-205
Tue 18 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-304
Wed 19 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2018 TCOMK3
Test
Location E35, Q15, Q17, Q21, ...
Thu 20 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-Sal C
Fri 21 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-204
Week 39 2018 Show in My Schedule
Tue 25 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-Sal C
Wed 26 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-Sal C
Wed 26 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-210
Fri 28 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-204
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-Sal B
Tue 2 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-204
Wed 3 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-Sal C
Thu 4 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-210
Thu 4 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-Sal C
Fri 5 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-204
Week 41 2018 Show in My Schedule
Wed 10 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK3
Lecture Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-Sal C
Thu 11 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2018 TCOMK3
Exercise Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-204
Thu 11 oct 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 TCOMK3
Computer laboration Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-209, Ka-309
Thu 11 oct 12:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 TCOMK3
Computer laboration Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location Ka-309
Week 43 2018 Show in My Schedule
Wed 24 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2018 TCOMK3
Examination Teachers: Per Jörgen Säve-Söderbergh
Location V34
Feedback News