Får vi använda TI-Nspire CX (utan CAS och i test mode) på tentamen istället för TI-84?