Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2017
William Skagerström posted 29 May 2017
commented 29 May 2017

Jag har inte heller fått. Mailade kursansvarig, studievägledare och några till, men inte fått svar än.

One user removed his/her comment
commented 30 May 2017

Jag ska vara i M33 och har väldigt sent efternamn så chansa på att gå dit för att kolla en lista?

 
May 2016
Artem Los posted 17 March 2016
Teacher commented 17 March 2016

Hej!   Det  är inte  obligatoriskt  med TI-84 eller någon annan  speciell modell.     Alltså är

TI-Nspire CX  utan   CAS  och i test mode tillåten.  Det gäller att observera  att kravet på test  mode är viktigare  än  att  CAS  är stängt.    -Timo Koski  

commented 30 May 2016

Hej Timo!

Går det att t.ex. använda CASIO CFX 9850gc?

/Artem

Teacher commented 30 May 2016

Det har inte  sagts att TI-84  är den  enda tillåtna räknedosan.    CASIO CFX 9850gc  

är väl O.K., klart:  utan CAS och i testmode  utan manualer i minnet. /Timo K. 

 
August 2015
Scheduling staff created event 23 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 30 May 2015

Får CDATE_2 också skriva tentan?

Scheduling staff edited 15 June 2015

[u'CDEPR_AEE_3', u'CDEPR_MRS_3', u'CELTE_3', u'CFATE_3', u'CINEK_TMAI_3', u'CINTE_3', u'CLGYM_MAFY_3', u'CLGYM_MAKE_3', u'CLGYM_TEMI_3', u'CMAST_MTH_3', u'CMEDT_2', u'CTFYS_3', u'TFAFK_1', u'TFOFK_1', u'TMAIM_MAIC_2', u'TMAKM_1', u'TMAKM_2', u'TSCRM_1', u'TSCRM_2', u'TSVDK_2', u'TSVDK_ALTM_3', u'TSYBM_2', u'TTMAM_1', u'TTMAM_MASA_1']

Scheduling staff edited 10 August 2015

Q11, Q13, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36, V22, V23, V32, V33, V34, V35

 
June 2014
Event Omtenta, 18 August 2014 08:00
Changed by scheduling staff 27 June 2014
Show more similar (1)
Event Omtenta, 18 August 2014 08:00
Changed by scheduling staff 15 May 2014
October 2013
Rickard Zwahlen posted 10 October 2013

Rickard Zwahlen tagged with godis, extra and roligt. 10 October 2013

 
August 2013
Event Tentamen.1, 19 August 2013 08:00
Changed by scheduling staff 13 August 2013
Show more similar (4)
Event Komplettering, 25 June 2013 15:00
Changed by scheduling staff 18 June 2013
Event kompletteringstenta, 15 November 2012 17:00
Changed by scheduling staff 6 November 2012
Event Tentamen, 13 August 2012 08:00
Changed by scheduling staff 14 June 2012
Event Tentamen, 7 June 2012 14:00
Changed by scheduling staff 1 June 2012
May 2012
Johan Blomgren posted 29 May 2012

Johan Blomgren tagged with Tentamen. 29 May 2012

One user removed his/her comment
 
March 2012
Didrik Nordström posted 14 March 2012
Teacher commented 14 March 2012

Det är givetvis  tillåtet att   använda   miniräknarens  funktioner    som  du gör i ditt  exempel. Därmed  har jag inte  sagt  att  Din  lösning   som sådan är tillräcklig,  Du måste  förklara vad  p är för någonting och motivera    varför p=0.88   leder till  den gjorda  slutsatsen.  

Mvh, Timo Koski           

commented 15 March 2012

Tack för snabbt svar. Jag antar att man kanske också måste motivera varför det blir just t-fördelning eller z-fördelning? Det är mycket enklare och snabbare med de inbyggda testen, man slipper ju ofta alla uträkningar. I facit till extentorna ser man ju de riktiga lösningarna, och det känns som att enbart inmatning av värden och att trycka på en knapp inte kan likställas med det. Det är lite därför jag undrar :)

Teacher commented 15 March 2012

Det ärklart att man  får en bättre    s.k. 'hands-on-feeling' om man gör allt för  hand , liksom  i facit på tentorna.     Men  mycket av detta  arbete är även det inget annat än      inmatning av värden  i formler (vilket  automatiserats av  miniräknaren).    Det väsentliga  i  examinationen   är alltså  inte sättet för  själva sifferhanteringen, utan att man  vet man gör   på det  s.a.s. statistikteoretiska planet.   Och då skall man    motivera  fördelning och slutsats p.s.s som man gör  i  facit.

   

Mvh,

 
Mattis Kancans Envall posted 8 March 2012
Teacher commented 9 March 2012

 

Nej, halvkorrektion hade sina glansdagar innan datorer var allmänt

tillgängliga (och ibland försämrar halvkorrektion snarare än förbättrar).

Ingen halvkorrektion allså. Använd gärna funktionerna binomcdf och poissoncdf

på räknare för exakt resutat.

 

/Tobias Rydén