Förväntas man vid fördelningsapproximationer göra sk. halvkorrektion på tentamen för att få full poäng?