Hej, angående tentan: Får man använda sannolikhetsfunktionerna i miniräknaren och hänvisa till dem, t.ex. T-Interval, T-Test, 2-SampTTest? Jag förstår att man måste ange sina hypoteser men räcker det att t.ex. skriva följande:

Detta är en T-fördelning. Jag skriver in mätdata i två listor. Jag skapar en ny lista\({{L}_{{d}}}\) som är skillnaden mellan de två listorna. Jag sätter \({{H}_{{0}}:}\) Det finns ingen systematisk skillnad mellan färdväg A och B, . Sedan använder jag T-test på  signifikansnivå 95%, sätter \({{u}_{{0}}}\)=0, mothypotes \({{u}\ne{u}_{{0}}}\)
. Svar: p=0.88, alltså kan inte \({{H}_{{0}}}\) förkastas.