Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Laboration

Time: Friday 16 October 2015 at 15:00 - 17:00 2015-10-16T15:00:00 2015-10-16T17:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2015 CMAST CFATE

Location: Baltzar, Bure, Fagott, Maclean

Activity: Laboratory

Student groups: CDEPR_AEE_3, CDEPR_MRS_3, CFATE_3, CLGYM_MAFY_3, CLGYM_MAKE_3, CLGYM_TEMI_3, CMAST_MTH_3, TSVDK_2

Scheduling staff created event 10 February 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.

Accessible to the whole world.

Last changed 2015-04-30 04:11

Tags: None so far.