Numeriska algoritmer för vetenskapliga problem med stora datamängder

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Welcome to

Numerics for Data Science

The course provides an introduction to numerical methods in data science. The course will consist of three blocks

  • Algorithms for low-rank data
  • Algorithmic spectral graph clustering
  • Data with Fourier and Toeplitz structure

In this course we use the CANVAS learning environment: SF2526-page on CANVAS

 More information about the course web.

Lärare

Nästa schemahändelse

Ons 20 feb 13:00-15:00 Föreläsning DATE and PLACE change Plats: E34

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter