Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurs-pm, våren 2015

Kurslitteratur

  • A Book of Abstact Algebra, av Charles C Pinter
  • Real Mathematical Analysis, av Charles C Pugh
  • Föreläsningsanteckningar som delas ut under kursens gång.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Tentamen omfattar 8 uppgifter à 3 poäng. För godkänt krävs minst 12 poäng.

Tre kontrollskrivningar kommer att ges:

  • Den första den 1 april,
  • Den andra den 22 april,
  • Den tredje den 6 maj

Varje kontrollskrivning omfattar 3 uppgifter à 3 poäng, och 5 poäng krävs för godkänt. Den som blir godkänd på kontrollskrivning nr k ska Inte räkna uppgift k på tentamen.

Kursupplägg

LektionInnehåll
1 Pinter, kapitel 13, 14
2 Pinter, kapitel 15, 16
3 Pinter, kapitel 17, 18
4 Pinter, kapitel 19, 20
5 Kontrollskrivning 1
Uppgifterna kommer att väljas bland Pinter: 13D, 14D, 15B, 16C, 17E, 8I, 19F och 20F.
6 Struktursatsen för ändligt genererade Abelska grupper. Utdelad föreläsningsanteckning.
7 Pugh, kapitel 1 sektionerna 1, 2, 3 och 4
8 Pugh, kapitel 2 sektionerna 1, 2, 3 och 4
9 Pugh, kapitel 1 sektion 6
10 Kontrollskrivning 2
Uppgifterna kommer att väljas bland Pugh: kapitel 1: 10, 17, 39 och kapitel 2: 30, 49, 94.
11 Pugh, kapitel 3 sektion 1
12 Pugh, kapitel 3 sektion 2
13 Pugh, kapitel 3 sektion 2
14 Pugh, kapitel 3 sektion 3
15 Kontrollskrivning 3
Uppgifterna kommer att väljas bland Pugh: kapitel 3: 1, 43, 51, 54.
16 Pugh, kapitel 4 sektion 1 och 5
17 Pugh, kapitel 5 sektion 1 och 2
18 Pugh, kapitel 5 sektion 5
Tentamen den 2 juni kl 14.00-19.00 i salar Q11, Q13, Q15 och Q17.

Rekommenderade uppgifter

Pinter

13: C, D
14: A, D
15: A, B, D
16: A, B, C
17: E
18: F, I
19: E, F
20: D, F

Pugh

kapitel 1: 9, 15, 17, 19, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 37, 39, 40, 42
kapitel 2: 2, 3, 6, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 57, 94
Pre-Lim: 3, 5, 7, 8, 13, 14, 15
kapitel 3: 1, 7, 13, 14, 17, 25, 28, 33, 37, 42, 43, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 59, 61, 62, 64
kapitel 4: 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 37
Pre-Lim: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 27, 29, 50, 56
kapitel 5: 1, 2, 3, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 30, 32, 33