Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 17 2019 Show in My Schedule
Fri 26 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location D41, E51, E52
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location M2
Thu 2 may 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location Q15, Q17, Q31
Fri 3 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location M2
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location E51, E52, E53
Fri 10 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location M2
Week 20 2019 Show in My Schedule
Tue 14 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2019
Test Teachers: Nicholas Apazidis
Location M23, M24, M31, M32, ...
Wed 15 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location M2
Thu 16 may 15:00-18:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location Q15, Q17, Q21
Week 22 2019 Show in My Schedule
Sat 1 jun 09:00-13:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Nicholas Apazidis
Location M31, M32, M33, M35, ...
Feedback News