News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

August 2019
Event Omtenta, 19 August 2019 14:00
Changed by scheduling staff 6 August at 13:51
Show more similar (4)
Event Omtenta, 24 August 2018 08:00
Changed by scheduling staff 2 August 2018
Event Removed: Omtenta, 24 August 2018 08:00
Changed by scheduling staff 25 May 2018
Event Omtenta, 21 August 2017 14:00
Changed by scheduling staff 2 August 2017
Event Removed: Omtenta, 16 August 2017 08:00
Changed by scheduling staff 8 May 2017
Feedback News