News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2020
Event Omtenta, 17 August 2020 14:00
Changed by scheduling staff 14 May at 08:52
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 8 May at 09:35

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32cDistans

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited Friday 17:53

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited Saturday 04:30

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

 
April 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 29 April at 09:46

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdedeDistans

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited Friday 17:53

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 2 January at 12:46

[{'user_id': 'u1on7zyk', 'user_name': 'Nicholas Apazidis', 'user_id': 'u1on7zyk', 'user_acronym': 'apazidis'}, {'user_id': 'u156rig7', 'user_name': 'Michael Liverts', 'user_id': 'u156rig7', 'user_acronym': 'liverts'}, {'user_name': 'Olle Eriksson', 'user_id': 'u14i5oikid': 'u1nan6x1', 'user_name': 'Ruoli Wang', 'user_acronym': 'oleriksruoli'}]

Scheduling staff edited 17 January at 03:30

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited 18 January at 03:30

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited 31 January at 03:30

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited 29 April at 09:46

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDistans

Scheduling staff edited Friday 17:53

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 29 April at 09:46

6e3a06d5-43ed-41e3-8fc1-3f5744130e17Distans

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited Friday 17:53

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 2 January at 12:46

[{'user_id': 'u1on7zyk', 'user_name': 'Nicholas Apazidis', 'user_id': 'u1on7zyk', 'user_acronym': 'apazidis'}, {'user_id': 'u156rig7', 'user_name': 'Michael Liverts', 'user_id': 'u156rig7', 'user_acronym': 'liverts'}, {'user_name': 'Olle Eriksson', 'user_id': 'u14i5oikid': 'u1nan6x1', 'user_name': 'Ruoli Wang', 'user_acronym': 'oleriksruoli'}]

Scheduling staff edited 17 January at 03:30

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited 18 January at 03:30

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited 31 January at 03:30

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited 24 April at 08:54

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDistans

Scheduling staff edited Friday 17:53

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 24 April at 08:54

6e3a06d5-43ed-41e3-8fc1-3f5744130e17Distans

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited Friday 17:53

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 2 January at 12:46

[{'user_id': 'u1on7zyk', 'user_name': 'Nicholas Apazidis', 'user_id': 'u1on7zyk', 'user_acronym': 'apazidis'}, {'user_id': 'u156rig7', 'user_name': 'Michael Liverts', 'user_id': 'u156rig7', 'user_acronym': 'liverts'}, {'user_name': 'Olle Eriksson', 'user_id': 'u14i5oikid': 'u1nan6x1', 'user_name': 'Ruoli Wang', 'user_acronym': 'oleriksruoli'}]

Scheduling staff edited 17 January at 03:30

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited 18 January at 03:30

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited 31 January at 03:30

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited 17 April at 08:52

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDistans

Scheduling staff edited Friday 17:53

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 17 April at 08:52

6e3a06d5-43ed-41e3-8fc1-3f5744130e17Distans

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited Friday 17:53

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 17 April at 08:52

6e3a06d5-43ed-41e3-8fc1-3f5744130e17Distans

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited Friday 17:53

['CTFYS_1', 'CLGYM_MAFY_2', 'CTFYS_1']

 
Feedback News