Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 3 2019 Visa i Mitt schema
Ons 16 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Tors 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: D2
Fre 18 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Övning Lärare: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Plats: E32, E51, E52
Vecka 4 2019 Visa i Mitt schema
Tis 22 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: D2
Ons 23 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: D2
Fre 25 jan 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Övning Lärare: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Plats: E32, E51, E52
Vecka 5 2019 Visa i Mitt schema
Tis 29 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Ons 30 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Tors 31 jan 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Övning Lärare: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Plats: E32, E51, E52
Vecka 6 2019 Visa i Mitt schema
Tis 5 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Ons 6 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Tors 7 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Övning Lärare: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Plats: E31, E32, E35
Vecka 7 2019 Visa i Mitt schema
Tis 12 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Tors 14 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Vecka 8 2019 Visa i Mitt schema
Mån 18 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Övning Lärare: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Plats: V01, V33, V35
Tis 19 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Ons 20 feb 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2019
Kontrollskrivning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: Q21, Q26, Q31, Q33, ...
Vecka 9 2019 Visa i Mitt schema
Tis 26 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Ons 27 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Övning Lärare: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Plats: V21, V23, V33
Tors 28 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Vecka 10 2019 Visa i Mitt schema
Mån 4 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Vecka 12 2019 Visa i Mitt schema
Mån 18 mar 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Övning Lärare: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Plats: E32, E51, E52
Tors 21 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Fre 22 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Vecka 13 2019 Visa i Mitt schema
Mån 25 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Övning Lärare: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Plats: Q21, Q22, Q26
Ons 27 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Vecka 14 2019 Visa i Mitt schema
Mån 1 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Vecka 15 2019 Visa i Mitt schema
Tors 11 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Fre 12 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Övning Lärare: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Plats: E32, E51, E52
Vecka 17 2019 Visa i Mitt schema
Tors 25 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Fre 26 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Övning Lärare: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Plats: D41, E51, E52
Vecka 18 2019 Visa i Mitt schema
Mån 29 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Tors 2 maj 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Övning Lärare: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Plats: Q15, Q17, Q31
Fre 3 maj 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Vecka 19 2019 Visa i Mitt schema
Mån 6 maj 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Övning Lärare: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Plats: E51, E52, E53
Fre 10 maj 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Vecka 20 2019 Visa i Mitt schema
Tis 14 maj 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2019
Kontrollskrivning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M23, M24, M31, M32, ...
Ons 15 maj 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M2
Tors 16 maj 15:00-18:00 Övning
VT 2019
Övning Lärare: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Plats: Q15, Q17, Q21
Vecka 22 2019 Visa i Mitt schema
Lör 1 jun 09:00-13:00 Tentamen
VT 2019
Tentamen Lärare: Nicholas Apazidis
Plats: M31, M32, M33, M35, ...
Feedback Nyheter