Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Wed 16 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Thu 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: D2
Fri 18 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location: E32, E51, E52
Week 4 2019 Show in My Schedule
Tue 22 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: D2
Wed 23 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: D2
Fri 25 jan 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location: E32, E51, E52
Week 5 2019 Show in My Schedule
Tue 29 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Wed 30 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Thu 31 jan 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location: E32, E51, E52
Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Wed 6 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Thu 7 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location: E31, E32, E35
Week 7 2019 Show in My Schedule
Tue 12 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Thu 14 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location: V01, V33, V35
Tue 19 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Wed 20 feb 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2019
Test Teachers: Nicholas Apazidis
Location: Q21, Q26, Q31, Q33, ...
Week 9 2019 Show in My Schedule
Tue 26 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Wed 27 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location: V21, V23, V33
Thu 28 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Week 10 2019 Show in My Schedule
Mon 4 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Week 12 2019 Show in My Schedule
Mon 18 mar 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location: E32, E51, E52
Thu 21 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Fri 22 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location: Q21, Q22, Q26
Wed 27 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Week 15 2019 Show in My Schedule
Thu 11 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Fri 12 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location: E32, E51, E52
Week 17 2019 Show in My Schedule
Thu 25 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Fri 26 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location: D41, E51, E52
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Thu 2 may 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location: Q15, Q17, Q31
Fri 3 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location: E51, E52, E53
Fri 10 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Week 20 2019 Show in My Schedule
Tue 14 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2019
Test Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M23, M24, M31, M32, ...
Wed 15 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Thu 16 may 15:00-18:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts
Location: Q15, Q17, Q21
Week 22 2019 Show in My Schedule
Sat 1 jun 09:00-14:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M24, M31, M32, M33, ...
Feedback News