News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2019
under
VT 2019
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 16 May 2019

368e0b07-4c35-4599-98ba-0f09b6f75aec, 58ee7c2d-9b5a-4e62-9784-707bcc57dc04, 6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, d327b64d-7346-4ab1-b296-17ea26ed0944, eb027ec4-a15e-4b1a-b54b-a54e7fc47ed2, edbf6e6a-0b0a-4b3b-85aa-b51cff5e7b88, f2cb2e67-193c-43ea-a680-07471858ddbc, faa519e6-b8ad-47e1-b324-a8185243f47e

Scheduling staff edited 22 May 2019

Lördag 1 juni 2019 kl 09:00 - 134:00

 
February 2019
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 6 February 2019

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

 
November 2018
under
VT 2019
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
under
VT 2019
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
under
VT 2019
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
under
VT 2019
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
under
VT 2019
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
under
VT 2019
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
Feedback News