Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fluid Mechanics, Basic Course

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Strömningsmekanik!

Målet med denna kurs är att ge dig nödvändig teknisk kunskap i grundläggande strömningsmekanik för att du ska kunna tillämpa fysikens konserveringslagar i olika tillämpningar.  

Teachers