Kompressibel strömning

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

SG2215 Compressible Flow (7.5 ECTS)

The course is given by KTH/SCI/Mechanics and consists of 50 h lectures and 3 experimental labs.

Photos

Photos

                1.                                     2.                                    3.

  1. Bow shock wave in front of a bluff body
  2. Fighter at transonic speed
  3. SR-71 Blackbird with diamond shaped wave pattern in the exhaust (Nasa)

Aim

The course is meant to give the students an extension and an enhancement of their knowledge in the area of compressible flow, in particular with respect to aerodynamic and engine applications.

Contents

Overview and review of basic gas dynamics concepts and processes. Normal and oblique shock waves. Expansion waves. Nozzle flow. The potential equation for compressible flow. Compressibility corrections for subsonic flow. Linear two-dimensional supersonic flow. Transonic flow. Experimental methods for compressible flow. Unsteady wave motion and shock tube flow. Hypersonic flow: orientation about hypersonic problems, thermodynamics for gases at high temperatures.

Prerequisites

The course assumes that the contents of the course SG1215, SG1217 or SG1220, or something similar, has been studied.

Literature

"Modern Compressible Flow, with historical perspective, 3rd edition" by John D. Anderson, McGrawHill, 2004. 

Requirements

Oral exam, experimental labs, hand-in assignments.

Lecturer and contact

Jens Fransson

Lärare

Nästa schemahändelse

Tis 19 mar 10:00-12:00 Föreläsning Plats: E35

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter