Fluid Mechanics Continuation Course

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

More details about the course can be found at the Course homepage

Learning outcomes

 • The student should be able to formulate mathematical models of fluid mechanical problems including heat exchange and make relevant approximations of fluid phenomena.
 • The student should apply these models for simple cases and interpret the results.
 • The student should gain some skill in carrying out fluid mechanical computations.

Course main content

The student should be able to

 • Derive the energy and heat transport equations for fluid mechanic problems.
 • Derive Kelvins circulation problem and the vorticity equation.
 • Master classical potential theory including Kutta-Jukowskis theorem.
 • Compute the flow field for a number of so called exact solutions.
 • Understand fluid mechanics problems at high Reynolds numbers.
 • Carry out a simple simulation of flow. 

Teachers

Feedback News