Biomechanics of Human Movement

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

SG2804     Biomechanics of human movement, 7.0 hp                       2014

Welcome to the undergraduate course in Biomechanics of human movement at KTH! 

Biomechanics is a large, and ever-growing field that broadly can be defined as applying the use of mechanics to study living systems. The study of biomechanics of human movement includes the mechanics which produce movement, the analysis of movement and forces, prediction of movement, etc.

This course will focus on movement of the human body and accompanying forces, fundamentals of motion production, analysis, and modeling.  The course focuses first on the anatomy and physiology of the human muscle-force system, then on biomechanical applications involved in human movement.  From this foundation, the course will focus on methods to analyze biomechanical problems, including kinematics and kinetics of movement and the muscle force system.  Relevant topics requiring such analyses will be discussed.  Emphasis is placed not only on computation, but also on interpretation and critical evaluation of results.

Teachers

Feedback News