Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Electromagnetism and Light

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Detta är en 3 hp påbyggnadskurs for bl.a. de OPEN-teknologer som skall läsa fysik som påbyggnad på kursen i Miljöfysik och Miljökemi. Lärare är Giulia Ripellino giuliar@kth.se och examinator är Jonas Strandberg jostran@kth.se.

Den här kursen är webbaserad och hela kursinnehållet finns alltså på webben. Platsen kallas HyperPhysics. Hyperphysics är väl strukturerat och därför lättöverskådligt både om man väljer att läsa "allt" eller vill komplettera bara vissa delar. Med hjälp av "bubblor" på olika nivåer så kan man i regel klicka sig rätt. Bra är dock att markera och att planera vad man skall läsa.

Vi kommer att ha tre räkneövningar i början av augusti, deltagande i dessa rekommenderas varmt. Räkneövningarna kommer att vara:

  • Onsdagen den 10:e augusti 2016, kl 10:15-13:00 i sal FB53.
  • Torsdagen den 11:e augusti 2016, kl 10:15-13:00 i sal FB53.
  • Fredagen den 12:e augusti 2016, kl 10:15-13:00 i sal FB53.

Tentan kommer att vara:

  • Tisdagen den 23:e augusti 2016, kl 14.00-17.00 i sal FB51 och FB52

Anmälan till tentan görs under räkneövningarna eller via ett mejl till giuliar@kth.se senast den 12 augusti 2016.

Kursen är till större delen webbaserad.

Teachers