Elektromagnetism och ljus

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Detta är en 3 hp påbyggnadskurs for bl.a. de OPEN-teknologer som skall läsa fysik som påbyggnad på kursen i Miljöfysik och Miljökemi. Lärare är Giulia Ripellino giuliar@kth.se och examinator är Jonas Strandberg jostran@kth.se.

Den här kursen är webbaserad och hela kursinnehållet finns alltså på webben. Platsen kallas HyperPhysics. Hyperphysics är väl strukturerat och därför lättöverskådligt både om man väljer att läsa "allt" eller vill komplettera bara vissa delar. Med hjälp av "bubblor" på olika nivåer så kan man i regel klicka sig rätt. Bra är dock att markera och att planera vad man skall läsa.

Vi kommer att ha tre räkneövningar i början av augusti, deltagande i dessa rekommenderas varmt. Räkneövningarna kommer att vara:

  • Onsdagen den 10:e augusti 2016, kl 10:15-13:00 i sal FB53.
  • Torsdagen den 11:e augusti 2016, kl 10:15-13:00 i sal FB53.
  • Fredagen den 12:e augusti 2016, kl 10:15-13:00 i sal FB53.

Tentan kommer att vara:

  • Tisdagen den 23:e augusti 2016, kl 14.00-17.00 i sal FB51 och FB52

Anmälan till tentan görs under räkneövningarna eller via ett mejl till giuliar@kth.se senast den 12 augusti 2016.

Kursen är till större delen webbaserad.

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter