Physics for the Built Environment

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben SH1010!

För kursregistrering kontakta Åsa Hansson på:

asaced@kth.se

Det är viktigt att ni är kursregistrerade för att få tillgång till bilda!

Denna kurs ska ge relativt bred allmänkunskap i fysik, och samtidigt utgöra en grund för den fortsatta utbildningen. Den vänder sig till teknologer på S-programmet och är obligatorisk för åk 1.  Deltagare får i kursen tillfälle att utöka sina kunskaper om viktiga processer inom mekanik, energiflöden, materialflöden och vågor.

 Som student kan bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Welcome to the course website SH1010!

Denna kurs ska ge relativt bred allmänkunskap i fysik, och samtidigt utgöra en grund för den fortsatta utbildningen. Den vänder sig till teknologer på S-programmet och är obligatorisk för åk 1.  Deltagare får i kursen tillfälle att utöka sina kunskaper om viktiga processer inom mekanik, energiflöden, materialflöden och vågor.

 Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule aswell on the course web. More information about the course web.

Teachers

Feedback News