Fysik för den byggda miljön

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Välkommen till kurswebben SH1010!

För kursregistrering kontakta Åsa Hansson på:

asaced@kth.se

Det är viktigt att ni är kursregistrerade för att få tillgång till bilda!

Denna kurs ska ge relativt bred allmänkunskap i fysik, och samtidigt utgöra en grund för den fortsatta utbildningen. Den vänder sig till teknologer på S-programmet och är obligatorisk för åk 1.  Deltagare får i kursen tillfälle att utöka sina kunskaper om viktiga processer inom mekanik, energiflöden, materialflöden och vågor.

 Som student kan bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Welcome to the course website SH1010!

Denna kurs ska ge relativt bred allmänkunskap i fysik, och samtidigt utgöra en grund för den fortsatta utbildningen. Den vänder sig till teknologer på S-programmet och är obligatorisk för åk 1.  Deltagare får i kursen tillfälle att utöka sina kunskaper om viktiga processer inom mekanik, energiflöden, materialflöden och vågor.

 Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule aswell on the course web. More information about the course web.

Lärare

Nästa schemahändelse

Tors 23 aug 08:00-13:00 Omtenta Plats: FB51

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter