Research Methodology in Physics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This course is a natural continuation from AK2030 (scientific theory and methodology) in the context of the Master Programmes at KTH, but is also open for exchange students without specific prerequisites.

The course is conducted in seminar form where topics relevant for physics research will be presented and discussed. The topics include analysis of scientific articles, order-of-magnitide problems, the peer-review process, presentation techniques. The students will work with already published scientific articles. By studying the articles in detail, they will be trained in forming your own opinion on the scientific quality of the work. 

At the end of the course, all students will present a scientific article in front of class, in a conference-like setting.

Teachers

Feedback News