News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

under
VT 2020 SAP
Scheduling staff created event 28 November at 04:09
Scheduling staff edited 13 December at 03:51

['SH2314V2012', 'SH2314V2021']

Scheduling staff edited yesterday at 13:24

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8Distans

['SH2314V2021', 'SH2314V2012']

['TTFYM_TFYBE_1', 'TTFYM_TFYEB_1']

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:09
Scheduling staff edited 13 December at 03:51

['SH2314V2012', 'SH2314V2021']

Scheduling staff edited yesterday at 13:24

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8Distans

['SH2314V2021', 'SH2314V2012']

['TTFYM_TFYBE_1', 'TTFYM_TFYEB_1']

 
under
VT 2020 SAP
Scheduling staff created event 28 November at 04:09
Scheduling staff edited 13 December at 03:51

['SH2314V2012', 'SH2314V2021']

Scheduling staff edited yesterday at 13:24

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8Distans

['SH2314V2021', 'SH2314V2012']

['TTFYM_TFYBE_1', 'TTFYM_TFYEB_1']

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:09
Scheduling staff edited 13 December at 03:51

['SH2314V2012', 'SH2314V2021']

Scheduling staff edited yesterday at 13:24

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8Distans

['SH2314V2021', 'SH2314V2012']

['TTFYM_TFYBE_1', 'TTFYM_TFYEB_1']

 
under
VT 2020 SAP
Scheduling staff created event 28 November at 04:09
Scheduling staff edited 13 December at 03:51

['SH2314V2012', 'SH2314V2021']

Scheduling staff edited 20 March at 13:36

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8

['SH2314V2021', 'SH2314V2012']

Scheduling staff edited 23 March at 13:37

_te_435313

Scheduling staff edited Thursday 09:38

_te_435313Distans

Scheduling staff edited yesterday at 03:33

['TTFYM_TFYBE_1', 'TTFYM_TFYEB_1']

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:09
Scheduling staff edited 13 December at 03:51

['SH2314V2012', 'SH2314V2021']

Scheduling staff edited 20 March at 13:36

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8

['SH2314V2021', 'SH2314V2012']

Scheduling staff edited 23 March at 13:37

_te_435313

Scheduling staff edited Thursday 09:38

_te_435313Distans

Scheduling staff edited yesterday at 03:33

['TTFYM_TFYBE_1', 'TTFYM_TFYEB_1']

 
under
VT 2020 SAP
Scheduling staff created event 28 November at 04:08
Scheduling staff edited 13 December at 03:51

['SH2314V2012', 'SH2314V2021']

Scheduling staff edited 20 March at 13:36

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8

['SH2314V2021', 'SH2314V2012']

Scheduling staff edited 23 March at 13:37

_te_435313

Scheduling staff edited Thursday 09:38

_te_435313Distans

Scheduling staff edited yesterday at 03:33

['TTFYM_TFYBE_1', 'TTFYM_TFYEB_1']

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:08
Scheduling staff edited 13 December at 03:51

['SH2314V2012', 'SH2314V2021']

Scheduling staff edited 20 March at 13:36

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8

['SH2314V2021', 'SH2314V2012']

Scheduling staff edited 23 March at 13:37

_te_435313

Scheduling staff edited Thursday 09:38

_te_435313Distans

Scheduling staff edited yesterday at 03:33

['TTFYM_TFYBE_1', 'TTFYM_TFYEB_1']

 
under
VT 2020 SAP
Scheduling staff created event 28 November at 04:08
Scheduling staff edited 13 December at 03:51

['SH2314V2012', 'SH2314V2021']

Scheduling staff edited 20 March at 13:36

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8

['SH2314V2021', 'SH2314V2012']

Scheduling staff edited 23 March at 13:25

_te_435313

Scheduling staff edited yesterday at 03:33

['TTFYM_TFYBE_1', 'TTFYM_TFYEB_1']

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:08
Scheduling staff edited 13 December at 03:51

['SH2314V2012', 'SH2314V2021']

Scheduling staff edited 20 March at 13:36

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8

['SH2314V2021', 'SH2314V2012']

Scheduling staff edited 23 March at 13:25

_te_435313

Scheduling staff edited yesterday at 03:33

['TTFYM_TFYBE_1', 'TTFYM_TFYEB_1']

 
Feedback News