Reaktordynamik och stabilitet

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Information for students:

The course is managed in the Canvas platform now. 

Course objectives

The course focuses on kinetics, dynamics and stability of nuclear reactors. The reactor kinetics studies the way the total power of the reactor responds to changes in reactivity, assuming existence of no feedbacks. The reactor dynamics studies the way how various feedbacks, that are common in power reactors, affect the reactor response to changes in reactivity caused e.g. by changing the control rod position.

The purpose of the course is to describe and explain the transient and dynamic behavior of a nuclear power reactor. Basic types of transients that can occur in nuclear reactors will be described and analysed. In addition, it will be shown what specific features in the nuclear core design can improve the reactor stability.

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter