Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 26 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Chong Qi
Location FB51
Wed 28 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Chong Qi
Location FB51
Thu 29 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Exercise Teachers: David Aceituno Chavez
Location FB55
Week 36 2019 Show in My Schedule
Mon 2 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Lecture Teachers: Chong Qi
Location FB51
Wed 4 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: David Aceituno Chavez
Location FB51
Thu 5 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Lecture Teachers: Chong Qi
Location FB51
Fri 6 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: David Aceituno Chavez
Location FB51
Week 37 2019 Show in My Schedule
Mon 9 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Chong Qi
Location FB55
Tue 10 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Exercise Teachers: David Aceituno Chavez
Location FB55
Wed 11 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Chong Qi
Location FB51
Wed 11 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: David Aceituno Chavez
Location FB51
Week 38 2019 Show in My Schedule
Mon 16 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Chong Qi
Location FB51
Tue 17 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: David Aceituno Chavez
Location FB55
Wed 18 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Chong Qi
Location FB51
Wed 18 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: David Aceituno Chavez
Location FB51
Thu 19 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: David Aceituno Chavez
Location FB51
Week 40 2019 Show in My Schedule
Mon 30 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: David Aceituno Chavez
Location FB55
Tue 1 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Chong Qi
Location FD41
Wed 2 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: David Aceituno Chavez
Location FB51
Thu 3 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Chong Qi
Location FB55
Week 41 2019 Show in My Schedule
Mon 7 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: David Aceituno Chavez
Location FB51
Tue 8 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: David Aceituno Chavez
Location FD41
Wed 9 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Chong Qi
Location FB51
Fri 11 oct 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Edwin Langmann
Location FB55
Week 42 2019 Show in My Schedule
Fri 18 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Edwin Langmann
Location FB52
Week 51 2019 Show in My Schedule
Wed 18 dec 14:00-19:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Edwin Langmann
Location FB55
Note: SI1140, del 1 (TEN1 och TENA)
Feedback News