Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 24 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location: FR4
Tue 25 aug 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53, FB54
Wed 26 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location: FR4
Wed 26 aug 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53, FB54
Week 36 2020 Show in My Schedule
Mon 31 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location: FR4
Mon 31 aug 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB42, FB53, FB54
Fri 4 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location: FR4
Fri 4 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53, FD41
Week 37 2020 Show in My Schedule
Mon 7 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location: FR4
Tue 8 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53, FB54
Wed 9 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location: FR4
Thu 10 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53, FB54
Week 38 2020 Show in My Schedule
Tue 15 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location: FR4
Tue 15 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB51, FB53, FB54
Wed 16 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location: FR4
Thu 17 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB42, FB53, FB54
Fri 18 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location: FR4
Week 39 2020 Show in My Schedule
Mon 21 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location: FR4
Mon 21 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB51, FB52, FD41
Wed 23 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location: FR4
Thu 24 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FA32, FB52, FB54
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53, FB54
Mon 28 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location: FR4
Tue 29 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53, FB54
Week 41 2020 Show in My Schedule
Fri 9 oct 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2020
Math workshop Teachers: Mattias Blennow
Location: FB52
Week 42 2020 Show in My Schedule
Fri 16 oct 14:00-19:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Mattias Blennow
Location: M23, M24, M31, M32, ...
Week 51 2020 Show in My Schedule
Wed 16 dec 08:00-13:00 Omtenta
Omtenta
Location: FP22
Feedback News