Theoretical Physics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

SI1155 Teoretisk fysik 6hp

Kursen ger en inledning till teoretisk fysik med tonvikt på kvantmekanik och angränsande teorier. Kursen passar för dig som vill veta vad teoretisk fysik handlar om och ger en grund för fortsatta studer i fysik och närliggande ämnen. Träning att formulera och lösa problem är centralt i kursen. Kursen innehåller valda tillämpningar som ger en inblick i vetenskapliga och teknologiska framtidsutmaningar för forskare och ingenjörer.

Information om aktuell kursomgång finns i Canvas.

Teachers

Feedback News