Mathematical Methods in Physics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben!

Kursen går i period 3 och startar den 16 januari, 2020. Information specifik för kursomgången finns i Canvas. 

Info om kursregistreringhttps://www.kth.se/en/student/kurs/kursregistrering-1.317058

If you are registered for an older version of the course and want access to Canvas you need to send a request for registration to kursexp@physics.kth.se

Kursens huvudsakliga innehåll

  • Formulera problem i termer av partiella differentialekvationer utifrån grundläggande fysikaliska frågeställningar
  • Numeriskt modellera och lösa fysikaliska problem beskrivna av partiella differentialekvationer
  • Använda utveckling i egenfunktioner som verktyg för att lösa uppställda problem som förekommer i exempelvis kvantmekanik och elektromagnetism
  • Definiera och i grundläggande fall applicera greenfunktioner på fysikaliska problem som exempelvis diffusion och vågutbredning
  • Analysera fysikaliska problem med hjälp av variationsprinciper och energiresonemang 

Examination

  • TEN1 4 hp, tentamen, normalt skriftlig.

NOTE: If you registered for exams or re-exams but realize that you are unable to write the exam, please cancel your registration as soon as possible. It has happened that we had 70 registered students for a re-exam, but only 15 showed up. This is a big waste of resources (and tax money): we need to book (and pay for) rooms and "salvakter"  for 70 students, but then all are half-empty. Also, unnecessarily many rooms at AlbaNova are blocked for other activities.

Thank you for your consideration! 

Teachers

Feedback News