Mathematical Methods in Physics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben!

Kursen går i period 3 och startar tisdagen den 16 jan 13:00-15:00. Information specifik för kursomgången finns i Canvas. 

If you are registered for an older version of the course and want access to Canvas you need to send a request for registration to kursexp@physics.kth.se

Kurslitteratur vt2024

  • [KS] G. Sparr och A. Sparr, Kontinuerliga system, Studentlitteratur, Lund (2000).
  • [ÖB] Sparr och Sparr, Övningsbok till Kontinuerliga system, Studentlitteratur, Lund (2000).

Kursens huvudsakliga innehåll

  • Formulera problem i termer av partiella differentialekvationer utifrån grundläggande fysikaliska frågeställningar
  • Numeriskt modellera och lösa fysikaliska problem beskrivna av partiella differentialekvationer
  • Använda utveckling i egenfunktioner som verktyg för att lösa uppställda problem som förekommer i exempelvis kvantmekanik och elektromagnetism
  • Definiera och i grundläggande fall applicera greenfunktioner på fysikaliska problem som exempelvis diffusion och vågutbredning
  • Analysera fysikaliska problem med hjälp av variationsprinciper och energiresonemang 

Examination

  • TEN1 4 hp, tentamen, normalt skriftlig.

Teachers

Feedback News