Fysikens matematiska metoder

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Re-exam June 2018 with suggested solution pdf

Question: Jag är registrerad på tentan till Fysikens matematiska metoder del2 den 14 mars.
jag försöker hitta information gällande om man får ta med sig formelsamling eller inte.

Answer: As written in the coursePM of SI1200, the only help allowed in SI1200 exams is the following which you will receive at the exam (don't bring your own copy):  FormelsamlingFMM.pdfFörhandsvisa dokumentet

If you are a student registered for SI1140 and still need to do the obligatory homework INLA (1p), you can do this by solving the problem on 

https://kth.instructure.com/courses/4568/assignments/20529

Im this case you need to send me an email (langmann"at"kth.se) that I give you access to uploading your solution there. Do this asap: the strict deadline for uploading the solution in March 30!

On December 21st all students who are admitted to SI1200 in Study Period 3 (week 1803 – 1811) have been enrolled in Canvas. All students must register in Ladok to retain access to the course after January 15th, when students who are admitted only are removed from the courses.

Registration opens January 8th leaving you with a period of 7 days to complete your registration. If you register at a later date you will regain access to the course in Canvas. You find course registration here: https://www.kth.se/en/student/kurs/kursregistrering-1.317058Länkar till en externa sida. 

OBS: If you are registered for SI1140 and want to follow the course, you need to send a request to kursexp"at"physics.kth.se to get access to the course homepage on CANVAS. 

Välkommen till kurswebben!

Kursen går i period 3 och startar den 16 januari, 2018. Information specifik för kursomgången finns i Canvas.

Kursens huvudsakliga innehåll

  • Formulera problem i termer av partiella differentialekvationer utifrån grundläggande fysikaliska frågeställningar
  • Numeriskt modellera och lösa fysikaliska problem beskrivna av partiella differentialekvationer
  • Använda utveckling i egenfunktioner som verktyg för att lösa uppställda problem som förekommer i exempelvis kvantmekanik och elektromagnetism
  • Definiera och i grundläggande fall applicera greenfunktioner på fysikaliska problem som exempelvis diffusion och vågutbredning
  • Analysera fysikaliska problem med hjälp av variationsprinciper och energiresonemang 

Examination

  • TEN1 4 hp, tentamen, normalt skriftlig.

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter