Membran och mjuka material

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

MEMBRANES AND SOFT CONDENSED MATTER, SI2550, 7.5 credits,

PROGRAM FOR 2015

 
Teacher: Olle Edholm, email: oed(at)kth.se,  phone: 5537 8168, fax: 5537 8470, office: A4:1078

Course literature   Samuel A. Safran, Statistical Thermodynamics of Surfaces, Interfaces, and Membranes (Westview 2003, or old edition Addison-Wesley 1994)

Alternative/additional reading (partly easier) that cover similar stoff:
D. Boal, Mechanics of the Cell, Cambridge University Press 2002
P. G. de Gennes, F. Brochard-Wyart and D. Quere, Capillarity and Wetting Phenomena, Springer 2003

Examination 2015

The examination will consist of three sets of homework problems partly from the course book and partly easier problems. Alternatively you may pick 2 problems at the end of each chapter of the book and solve them. The grading will be based on the quality of your solutions and on your ability to explain your solutions at a brief oral examination. Since the problems in the book are more difficult than some of my problems, your problems have to be less perfect for a high grade if you chose this option. You have to hand in the the last set of problems at least 1 week before he oral examination. The brief oral examination should take place in week 42-43 (19-30/10). If you want to do to it at another time, please contact me in advance.

If you run into problems with the homework, please contact me for some discussion.

Here are the examination problems for 2015 as a pdf

What is included or not in the book ?

Chapter 1: All. This gives you the tool used in the rest of the book.

Chapter 2: All

Chapter 3: You should know the basic ideas about the roughening transition but may skip the details.

Chapter 4: You may skip 4.4 (fluctuation of the contact line).

Chapter 5: 5.4 (Continuum theory of van der Waals forces) may be skipped.

Chapter 6: 6.5 is the important sub-chapter. The way to arrive there (6.1-6.4) is necessary to go through but some of the details are unnecessarily complicated.

Chapter 7: Nothing obvious to skip.

Chapter 8: Skip the example on Random surfaces.


Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter