Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Classical Physics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Klassisk fysik för F

Kursen SK1104 i klassisk fysik för F har nu helt och hållet flyttats över till Canvas och aktuell information om kursen återfinns därför i Canvas. Vi ber därför alla studenter att se till att de får tillgång till kursen i Canvas.

Studenter som påbörjar kursen under innevarande år kommer direkt att få tillgång till kursen i Canvas när de registrerar sig för kursen. Studenter som går om kursen, måste se till att de blir omregistrerade på kursen via fysiks kursexpedition (kursexp@physics.kth.se) för att få tillgång till kursen i Canvas.

Teachers