Classical Physics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kurs i klassisk fysik för F

Kursen SK1104 i klassisk fysik för F har nu helt och hållet flyttats över till Canvas och aktuell information om kursen återfinns därför i Canvas. Vi ber därför alla studenter att se till att de får tillgång till kursen i Canvas.

Studenter som påbörjar kursen under HT2017 kommer direkt att få tillgång till kursen i Canvas när de registrerar sig för kursen. Studenter som går om kursen, måste se till att de blir omregistrerade på kursen via fysiks kursexpedition (kursexp@physics.kth.se) för att få tillgång till kursen i Canvas.

Innehållet på dessa sidor kommer delvis att kvarstå tills vidare som historisk referens för tidigare års studenter, men kommer successivt att tas bort.

Teachers

New event

Mon 28 oct 10:00-12:00 Föreläsning Location: FR4

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News