Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Tue 30 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Fri 2 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Tue 6 nov 16:00-18:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Thu 8 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Magnus Andersson
Location FA32, FB53, FB54
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Wed 14 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Fri 16 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Magnus Andersson
Location FA32, FB53, FB54
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Wed 21 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Thu 22 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Magnus Andersson
Location FA32, FB53, FB54
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Wed 28 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Wed 28 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Magnus Andersson
Location FA32, FB53, FB54
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Wed 5 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Fri 7 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Magnus Andersson
Location FB52, FB53, FB54
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Fri 14 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Magnus Andersson
Location FA32, FB53, FB54
Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Thu 17 jan 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Fri 18 jan 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Thu 24 jan 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Fri 25 jan 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Thu 31 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Fri 1 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Thu 7 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Fri 8 feb 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Thu 14 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Fri 15 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Thu 21 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Fri 22 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Tue 26 feb 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Thu 28 feb 15:00-18:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop
Location FB52, FB53, FB54
Fri 1 mar 13:00-16:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop
Location FB52, FB53, FB54
Week 11 2019 Show in My Schedule
Mon 11 mar 08:00-13:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location FA32, FB51, FB52, FB53, ...
Feedback News