Optical Physics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the Optical Physics course !

This course is a continuation of lower-grade wave courses, an application of theoretical electromagnetics and an explanation of many experiments and phenomena found in other courses. Its main topics are:

  • Geometrical optics
  • Diffraction
  • Interference
  • Polarization
  • Coherence
  • Quantum optics

On the pages here to the left you will find updated information on: course contents and literature, lectures, lab tasks, final exam and problem classes.

Subscribe to the course web and check the 'news feed' to get real-time notifications and communicate with the teachers and your fellow students after the course start. It is important that you also check Canvas for announcements, lecture notes, lab instructions and homework assignments. 

Teachers

Feedback News