Quantum Electronics with Electro Optics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Quantum Electronics with Electro-Optics

The course covers quantum optics and the principles of operation of photonic components such as resonators, lasers, waveguides, optical fibres, modulators and nonlinear optical devices, with an outlook to their applications in classical and quantum optical communications and opto-electronics. At the end of the course, students should be able to formulate, solve and discuss practical and theoretical problems in those fields with the help of the literature.

2019 course start

The first lecture is at 1 pm on Tuesday, 15th of January in lecture room FD41 (see also schema). The course is taught in English.

 

Course schedule                                               

Schedule   

Lectures   

Teacher

HA tasks

Tis 15 jan 13:00-15:00 

Course Introduction + EO0

 KG

 

Wed 16 jan 15:00-17:00

QO1 - Sect. 1-4

GB

 

Fre 18  jan 8:00-10:00   

EO1 – Beam Optics

KG

 

Mån 21 jan 15:00-17:00

QO2 – Sect. 5-6

 GB

 

Tis 22 jan 13:00-15:00  

EO2 – Guided-Wave Optics

KG

 

Ons 23 jan 15:00-17:00

QO3 - Sec. 7

GB

 

Fre 25 jan 8:00-10:00   

EO3 - Resonator Optics

KG

QO(1)

EO(1)

Mån 28 jan 15:00-17:00

QO4 - Sect. 8-10

 GB

 

Tis 29 jan

- no lecture -

 

 

Ons 30 jan 15:00-17:00

QO5 - Sect. 11

GB

 

Fre 1 feb 8:00-10:00       

EO4 – Coupled Mode Theory

KG

QO(2)

EO(2)

Tis 5 feb 13:00-15:00      

EO5 – Nonlinear Optics

 KG

 

Wed 6 feb 15:00-17:00  

QO6 - Sect. 12-13

GB

 

Fre 8 feb 8:00-10:00      

EO6 – Nonlinear Optics

KG

QO(3)

EO(3)

Mån 12 feb 13:00-15:00

EO7 – Electro-Optics

 

KG

 

Wed 13 feb 15:00-17:00

QO7 - Contemporary research

GB

 

Fre 15 feb

- no lecture -

 

QO(4)

EO(4)

Mån 18 feb 15:00-17:00 

EO8 – Acousto-Optics

 KG

 

Ons 20 feb 15:00-17:00 

QO8 Problem solving

GB

 

Fre 22 feb 8:00-10:00    

EO9 – Light matter interaction

KG

 

Mån 25 feb 15:00-17:00 

EO10 – Optical Gain and Lasers

 

KG

 

Ons 27 feb 15:00-17:00 

E011 - Problem solving class

KG

 

Mon 2 mar

---

 

 

Mon 11 mar 14:00-18:00

Final Exam (FB51/FP21)

 

 

Teachers

Feedback News