News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

March 2012
Scheduling staff created event 26 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningQE lecture 13 (EO lecture 8)

2nd order nonlinear optics – Second harmonic generation. Phase-matching.¶

 
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningQE lecture 14 (EO lecture 9)

2nd order nonlinear optics – Optical parametric generation, amplification and oscillation.¶

 
under
HT 2012, 50536
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningQE lecture 15

Phase insensitive amplification. Linear loss. Parametric   (phase-sensitive) amplification¶

 
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningQE lecture 16 (EO lecture 10)

Optical waveguides –  Basic principles. TE and TM modes in slab waveguides.    Channel waveguides and optical fibres.¶

 ¶

 
under
HT 2012, 50536
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningNo lecture

 
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningQE lecture 17 (EO lecture 11)

Waves in periodic media –  Bragg reflectors. Coupled-wave analysis. Waveguides   coupling.¶

Teacher Katia Gallo edited 30 November 2012

Waves in pGuided-mode coupling –  Coupled-wave analysis. Periodic media – um - Bragg reflectors. Coupled-wave analysisDirectional coupler. Waveguides   in- out- coupling.

Teacher Katia Gallo edited 30 November 2012

Guided-mMode coupling –  Coupled-wave analysis. Periodic medium - Bragg reflector. Directional coupler. Waveguide in- out- coupling.

 
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningQE lecture 18 (EO lecture 12)

Analysis of a contemporary experiment.¶

 
under
HT 2012, 50536
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningNo lecture

 
under
HT 2012, 50536
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningNo lecture

 
under
HT 2012, 50536
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningNo lecture

 
Feedback News