Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FD41
Wed 16 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Fri 18 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Tue 22 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Wed 23 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Fri 25 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Tue 29 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FD41
Wed 30 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Fri 1 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB55
Wed 6 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Fri 8 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Week 7 2019 Show in My Schedule
Tue 12 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB55
Wed 13 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB55
Wed 20 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Fri 22 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB55
Wed 27 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Week 11 2019 Show in My Schedule
Mon 11 mar 14:00-18:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Note: SK2401 har 2 timmars tentamen.
Feedback News