Physics of Biomedical Microscopy

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The purpose of the course is to give the student

  • knowledge of fundamental physical principles and limitations of microscopic imaging, with special emphasis on light microscopy
  • mathematical models for describing imaging systems, as well as quality criteria
  • insight into the technology behind the systems
  • familiarity with the use of light microscopes for biomedical research, including digital image      recording and processing
  • examples of biomedical applications and methods in microscopy

Please note that you may have to log in to access some of the material on this website!

None

Nerve cell recorded with confocal scanning laser microscopy.
Different colors represent different depth layers in the specimen.

Teachers

New event

Tue 29 oct 13:00-15:00 Föreläsning Location: FB51

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News