Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Wed 16 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: FB51
Week 4 2019 Show in My Schedule
Wed 23 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: FB51
Week 5 2019 Show in My Schedule
Wed 30 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: FB51
Week 6 2019 Show in My Schedule
Wed 6 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: FB51
Week 7 2019 Show in My Schedule
Wed 13 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: FB51
Week 8 2019 Show in My Schedule
Wed 20 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: FB51
Thu 21 feb 08:00-12:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Thu 21 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Week 9 2019 Show in My Schedule
Wed 27 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: FB51
Thu 28 feb 08:00-12:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Thu 28 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Week 12 2019 Show in My Schedule
Wed 20 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: FB55
Thu 21 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Thu 21 mar 13:00-17:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Week 13 2019 Show in My Schedule
Wed 27 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Thu 28 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Thu 28 mar 13:00-17:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Week 14 2019 Show in My Schedule
Wed 3 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Thu 4 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Thu 4 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Week 15 2019 Show in My Schedule
Wed 10 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Thu 11 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Thu 11 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Week 17 2019 Show in My Schedule
Wed 24 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Thu 25 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Thu 25 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Week 18 2019 Show in My Schedule
Thu 2 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Week 19 2019 Show in My Schedule
Wed 8 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Thu 9 may 08:00-12:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Thu 9 may 13:00-17:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory
Week 20 2019 Show in My Schedule
Wed 15 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Week 23 2019 Show in My Schedule
Mon 3 jun 14:00-19:00 Tentamen
VT 2019 SAP
Examination
Location: FB54
Feedback News