Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 40 2020 Show in My Schedule
Thu 1 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Haichun Liu
Location: FB51
Thu 1 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 SAP
Lecture Teachers: Haichun Liu
Location: FB51
Fri 2 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Haichun Liu
Location: FB51
Fri 2 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020 SAP
Lecture Teachers: Haichun Liu
Location: FB51
Week 41 2020 Show in My Schedule
Thu 8 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Haichun Liu
Location: FB51
Thu 8 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 SAP
Lecture Teachers: Haichun Liu
Location: FB51
Fri 9 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Haichun Liu
Location: FB51
Fri 9 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020 SAP
Lecture Teachers: Haichun Liu
Location: FB51
Week 43 2020 Show in My Schedule
Fri 23 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Haichun Liu
Fri 23 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2020 SAP
Examination Teachers: Haichun Liu
Week 51 2020 Show in My Schedule
Tue 15 dec 08:00-13:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Haichun Liu
Location: FB51
Feedback News