Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 18 2021 Show in My Schedule
Fri 7 may 08:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Val Zwiller
Week 19 2021 Show in My Schedule
Mon 10 may 08:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Val Zwiller
Tue 11 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Val Zwiller
Location: Digital
Week 20 2021 Show in My Schedule
Mon 17 may 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Val Zwiller
Tue 18 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Val Zwiller
Location: Digital
Wed 19 may 08:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Val Zwiller
Thu 20 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Val Zwiller
Location: Digital
Fri 21 may 08:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Val Zwiller
Week 21 2021 Show in My Schedule
Mon 24 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Val Zwiller
Location: Digital
Feedback News