Quantum Photonics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the course Quantum Photonics SK2900.

First meeting notes, March 20th, 2020.

Our first meeting will take place, Friday March 20th, 2020 at 11:00-12:00. Abanova, A2:1041

Lecture 1   Friday, March 27th 10.00-12.00     Paper to be discussed (Theodor, Fredrik) Room: A2:1041  Lecture notes 1

Lecture 2   Friday, April 3rd  10.00-12.00         Paper to be discussed (Germain, Nicolas)  Room:A2:1041  Lecture notes 2

Lecture 3   Thursday, April 9th 13.00-15.00      Paper to be discussed   (Martin) Room: A2:1041 Lecture notes 3

Lecture 4   Friday, April 17th 10.00-12.00         Paper to be discussed  (Alessandro, Anders) Room: A2:1041 Lecture notes 4

Lecture 5   Thursday, April 23rd 13.00-15.00    Paper to be discussed   (Nicklas, Li) Room: A2:1041 Lecture notes 5

Lecture 6   Tuesday, April 28th 10.00-12.00 Paper to be discussed   (Heloise, Baptiste) Room: A2:1041 Lecture notes 6

Lecture 7   Friday, May 8th 10.00-12.00            Paper to be discussed   (Sara, Konstantinos) Room: A2:1041 Lecture notes 7

Lecture 8   Thursday, May 14th 13.00-15.00     Paper to be discussed   (Saha) Room: A2:1041 Lecture notes 8

Lecture 9   Friday, May 29th 10.00-12.00         Paper to be discussed   Room: A2:1041 Lecture notes 9

Lecture 10  June 3rd, 10.00-12.00         Paper to be discussed   Room: A2:1041Lecture notes 10

Lab data and questions

If you intend to participate, please send me an email: zwiller@kth.se

Evaluation form

manuals for quED system:

Lab instructions
http://www.qutools.com/files/quED/quED_quickstart_manual.pdf
http://www.qutools.com/files/quED/quED_manual.pdf
http://www.qutools.com/files/quED/quCR_manual.pdf

http://www.qutools.com/files/quED/quED-HOM_manual.pdf

http://www.qutools.com/files/quED/quED-MI_manual.pdf

Teachers

Feedback News