Quantum Photonics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the course Quantum Photonics SK2900.

Our first meeting will take place, Friday March 22nd at 11:30. Abanova, A2:1041 to set a schedule for the course.

Lecture 1   March 26th 10.00-12.00  Paper to be discussed   Room: A2:1003  Lecture notes 1

Lecture 2   April 5th   15.00-17.00     Paper to be discussed   Room:A2:1003  Lecture notes 2

Lecture 3   April 8th   8.00-10.00       Paper to be discussed   Room: A2:1003 Lecture notes 3

Lecture 4   April 12th 8.00-10.00       Paper to be discussed   Room: A2:1003 Lecture notes 4

Lecture 5   April 24th 15.00-17.00     Paper to be discussed   Room: A2:1041 Lecture notes 5

Lecture 6   May 3rd 15.00-17.00       Paper to be discussed   Room: A2:1003 Lecture notes 6

Lecture 7   May 7th  15.00-17.00      Paper to be discussed   Room: A2:1003 Lecture notes 7

Lecture 8   May 14th  15.00-17.00    Paper to be discussed   Room: A2:1003 Lecture notes 8

Lecture 9   May 16th  10.00-12.00    Paper to be discussed   Room: A2:1041 Lecture notes 9

Lecture 10 May 21st  10.00-12.00    Paper to be discussed   Room: A2:1041 Lecture notes 10

See Vetenskapens värld - Einsteins efterföljare | SVT Play

Doodle for the lab exercise.

If you intend to participate, please send me an email: zwiller@kth.se

Evaluation form

manuals for quED system:

Lab instructions
http://www.qutools.com/files/quED/quED_quickstart_manual.pdf
http://www.qutools.com/files/quED/quED_manual.pdf
http://www.qutools.com/files/quED/quCR_manual.pdf

http://www.qutools.com/files/quED/quED-HOM_manual.pdf

http://www.qutools.com/files/quED/quED-MI_manual.pdf

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News