School Placement III with Subject Didactics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

UMK703

(Gäller även för dig som ska läsa via kurskoden UMK802)

Kursen består av 12 hp VFU och 1,5 hp +1,5 hp ämnesdidaktik i båda dina ämnen.

Kursen UMK703 börjar 14/1 2019 på MND, Stockholms Universitet

Seminarierna är förberedande för och uppföljande av VFUn samt kopplade till de ämnesdidaktiska delarna, två pass i ämnesdidaktiken ligger v 9 då det är sportlov i skolorna och inte VFU. I samband med ämnesdidaktikpassen finns det litteratur som ska läsas. Kursen examineras genom VFU och två skrivuppgifter i ämnesdidaktik som handlar om bedömning.

schema för kursen hittar du här https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/riqvZQY75ZXZ57Qy2Y7Q56006QZ346Q5q050554Q2Yo4og6.html

Under perioderna 15/1 - 22/2 & 4/3 - 13/3 pågår VFUn ute på en gymnasieskola.

Har du frågor om din VFU-placering kontakta Leon Giles på KTH lgiles@kth.se 

Kontakta kursansvarig Veronica Jatko Kraft om du har frågor om kursen. En Canvas-sajt med mer kursinformation finns tillgänglig från 20/12 2018

veronica.jatko@mnd.su.se 

08-12076623

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News