Edge på ITM

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

För alla på ITM-skolan som arbetar i ärendehanteringssystemet Edge.

Under Group wiki hittar du FAQ, lathundar och två filmer kring olika funktionaliteter i ärendehanteringssystemet Efecte Edge. Dessa är skapade som ett komplement till den utbildning som ligger på Canvas och den information som ligger på KTH Intranät om Edge. Materialet riktar sig till dig som redan arbetar i Efecte Edge och som vill bli bättre på att använda systemet. 

Frågor och förslag?  - Skriv ett inlägg!

Feedback News