Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ledarstöd vid förändringsarbete

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till vår socialsida, ledarstöd vid förändringsarbete. Den här socialsidan har skapats för att samla det specifika stöd som vi tillsammans tar fram och utvecklar som stöd till dig som chef och ledare i att leda förändringsarbete.

Förändringsarbete här kan handla om både förändring av organisation och verksamhet och som kan påverka våra arbetssätt och/eller vår arbetsmiljö.

Under allmänt finner du:

  • Pågående förändringsarbete
    • inkl undersidor har skapats för att samla det specifika stöd vi arbetar fram för det förändringsarbetet
  • Verktyg som vi tar fram och som är generella för alla förändringsarbeten.

Den här sidan är under uppbyggnad och därmed ännu inte ett komplett stöd i att leda förändringsarbete.