Nätverk för KTH:s kurs- och utbildningsadministratörer

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till nätverket för kurs-/utbildningsadministratörers informationssida

Nätverkets syfte

 • Skapa KTH-samhörighet i rollen
 • Stötta varandra i goda arbetssätt
 • Ge fördjupad tematisk information inom området
 • Rusta för fortsatt verksamhetsutveckling

Effekter vi förväntar oss

 • Kompetent och välinformerat stöd till lärare och studenter
 • Stöd i rollen
 • Enhetligt studentbemötande
 • Mer ensade rutiner
 • Stärkt yrkesrollen kurs-/utbildningsadministratör

Om nätverksträffarna

 • Agenda baserat på teman, kunskapsutbyte mellan skolorna, aktuellt från EDO
 • Förutom skolornas kurs- och utbildningsadministratörer deltar Ladoksupporten
 • Samordnas av Wanda Manninger, AUA

Feedback News